Taş Kırma Eleme Tesisi

Yoğunlukla maden ve inşaat sektöründe gerek agrega üretimi için gerekse balast malzeme üretimi için tercih edilen Dragon Makina Taş Kırma Eleme Tesisi, dere taşı, granit, bazalt, kireç taşı gibi farklı sertlik derecelerindeki taşların üretiminde etkin bir role sahiptir.

Çeşitli maden sahalarında ihtiyaç duyulan taş kırma eleme tesislerinde üretim genel itibariyle üç aşamadan oluşur. İlk aşama kırma aşamasıdır. Bu aşamada primer, sekonder, tersiyer, çekiçli ve darbeli kırıcılar ve bunların alt kırıcıları kullanılarak ürün üretimindeki kırma gerçekleştirilir. Ardından eldeki malzeme titreşimli elek makinelerinden geçirilir. Son olarak ister yol üretiminde ister farklı alanlarda kullanılmak üzere büyük kaya yapılarından belli ölçülerde küçük taş, çakıl ve toz haline dönüşen ürün sağlanır. İlk aşama olan kırma aşamasında kullanılan makinelerin kalitesi çıkan ürünün kalitesini belirler.

Dragon Makinanın ürün yelpazesinde yer alan satılık taş kırma eleme tesislerinin ortalama imalat ve montaj safhaları ile birlikte tam teşekkül teslimi için yaklaşık olarak 20 ile 30 iş günü kadar bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.